Middenoorontsteking en ActiMaris®

Een middenoorontsteking of otitis media, is een ontsteking in het middenoor. Dit komt vooral bij kinderen vaak voor. Meestal gaat de ontsteking vanzelf over zonder dat behandeling nodig is. In enkele gevallen is het verloop agressiever en is behandeling op noodzakelijk. Gehoorschade is uiterst zeldzaam en treedt eigenlijk alleen op bij langdurig verwaarloosde oorontstekingen met een loopoor.

Otitis media acuta

Dit is een acute middenoorontsteking ten gevolge van een bacteriële infectie. Bij inspectie van het oor toont zich een rood en uitpuilend (bomberend) trommelvlies. Er kan een spontane perforatie, doorbraak, van het trommelvlies optreden met een loopoor als gevolg. De patiënt heeft (soms hevige) pijn in het oor en hoort aan die kant slechter. Meestal zijn enkele lymfklieren in de hals aan de aangedane zijde opgezwollen. Soms is er algemene malaise, al dan niet met koorts. Deze vorm van oorontsteking kan na een vliegreis optreden waarbij vermoedelijk bacteriën in het middenoor zijn gekomen door het drukverschil tijdens de vlucht; men spreekt dan van barotitis. Als een loopoor niet goed verzorgd wordt, kan een lijmoor ontstaan, het middenoor blijft een kleverige afscheiding produceren.
 
De verantwoordelijke bacteriën zijn vooral streptokokken, stafylokokken, pneumokokken, Moraxella catarrhalis en Haemophilus influenzae. De laatste verwekker is uiterst zeldzaam.
 
Antibiotica kunnen worden gegeven worden maar meestal is dit niet nodig. De gemiddelde ziekteduur wordt slechts 1 à 2 dagen korter. Alleen onder de leeftijd van 1 jaar worden in Nederland standaard antibiotica aanbevolen. In andere gevallen luidt het advies het eerst een paar dagen af te wachten en paracetamol en neusdruppels te gebruiken. Als er na vier dagen nog sterke klachten en een gevoel van algemene malaise zijn, worden ook bij andere groepen dan zeer jonge kinderen antibiotica aanbevolen. Vroeger ( 20 jaar geleden) werd bij otitis media acuta met hevige pijnklachten het trommelvlies doorgeprikt om de etter af te laten vloeien uit de trommelholte, dit heet paracentese. Dit gaf onmiddellijk verlichting van de pijn. Deze therapie wordt (naar de mening van sommige oudere kno-artsen ten onrechte) niet meer toegepast.
 

Advies:

ActiMaris® gel in het aangedane oor aanbrengen, zoveel dat het oor als het ware “vol” zit. De pijnklachten zullen meestal snel afnemen door  de afzwellende werking en het effect tegen de bacteriën.

Deze behandeling kan meerdere malen per dag worden herhaald.
 
Na 10 tot 30 minuten is de gel als het ware opgelost en blijft enkel wat zeezout achter in het oor. Het is een effectieve en veilige aanpak bij middenoorontsteking.
 
NB. De adviezen van de GezondeShop zijn geen alternatief voor een bezoek aan de arts of een medische behandeling! De adviezen zijn bedoeld voor zelf medicatie, als de klachten aanhouden moet een arts geraadpleegd worden.