Actimarisproducten zijn medisch gecertificeerd in klasse IIb. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen is de fabrikant gecertificeerd op de volgende wijzen:

DIN EN ISO 9001:2008

Volgens richtlijn: 93/42/EWG, Aanhang II, paragraaf 3

EN ISO 13485:2003 +AC:2007

De certificaten kunt u downloaden van deze site.