“Harter Test zeigt positive Resultate”

Nederlandse samenvatting van het wetenschappelijke Duitstalige artikel dat in Januari 2010 is gepubliceerd in CLINICUM, een vaktijdschrift voor ziekenhuis en verpleeginrichtingen.

Wetenschappelijke verantwoordelijkheid en auteurs

Samenvatting

In dit artikel worden de resultaten beschreven van de toepassing van de ActiMaris® producten in een kliniek in Zwitserland en een kliniek in Oostenrijk. Bij de patiënten groep is het verloop van de behandeling van secundair genezende wonden en chronische wonden gevolgd en beschreven. Er worden bij deze problemen bijzonder hoge eisen gesteld aan de lokale therapie voor wat betreft het wondgenezingsproces. In het kader van het gefaseerde “Wundmanagement ZWM ”concept zijn de ActiMaris® producten ingezet in combinatie met verbandmiddelen. Het leidde in 91% van de casussen tot een verbetering van de wondgenezing of zelfs tot een volledige sluiting van de wond.

Methodiek

De onderzoeksresultaten zijn verkregen in een eenjarige studie in de periode van mei 2008 tot mei 2009. De onderzoeksgroep bestond uit 73 patiënten.

De doelstelling van dit onderzoek was het onderzoeken van het effect van de ActiMaris®producten op:

  • · Ondersteuning wondreiniging en granulatie
  • · Vermindering van ontstekingsparameters in de omgeving van de wond
  • · Handling en compatibiliteit
  • · Vermindering van ziekteverwekkers
  • · Vermindering van de geur van de wond

Deze onderzoeksvragen zijn alle positief beantwoord.

Bovendien zijn verschillende malen indrukwekkende verminderingen van ontstekingsparameters van de huid vastgesteld evenals een bijzonder goede en snelle geurvermindering.

De combinatie met andere verbandmiddelen is als uitstekend ervaren door de behandelaars evenals het gemak van het gebruik van de producten.
 
Het Duitstalige artikel is te downloaden van deze site.