Decubitis en ActiMaris®

Decubitus wordt ook druknecrose, doorligwonde, “drukwonde” of bedzeer genoemd, zijn wonden die door druk-, schuif- of wrijfkrachten op het weefsel ontstaan. Door voortdurende druk worden kleine bloedvaatjes dichtgedrukt. Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en onderliggende weefsels afsterven. Het is dus niet zozeer een huidletsel (al gaat het daarmee wel gepaard), maar wel een afsterven van onderhuids weefsel en spieren.

Een aantal factoren die bijdragen aan het ontstaan van decubitus zijn de duur van de druk op het weefsel, de kracht van de druk- of schuifkrachten, voedingstoestand, mate van bewustzijn, mobiliteit, doorbloeding, het gewicht van de persoon, weefseltolerantie en medicijngebruik.
 
Er zijn verschillende plaatsen op het lichaam die extra gevoelig zijn voor decubitus. Dit zijn met name plaatsen waar het botweefsel dicht aan de oppervlakte ligt (stuit, hielen, ellebogen, schouderblad, heup, enkel) achterhoofd, knieën of plaatsen waar iets druk uitoefent op het lichaam.
 

Advies:

Decubitis behoort in eerste instantie professioneel behandeld te worden. Bij decubitis worden de Actimarisproducten gebruikt als onderdeel van een compleet plan van aanpak. De producten worden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in talloze verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en speciale wondklinieken toegepast.
 
De voordelen van Actimarisproducten bij decubitis:
 
  1. Zeer sterke decontaminerende werking
  2. Snelle neutralsering van de typische geur bij decubitis en smettende wonden
  3. Ondersteund een optimaal klimaat voor wondgenezing en weefselherstel
  4. Veilig zowel voor de patiënt als de behandelaar 
  5. Geen bijwerkingen bekend