Decubitus of druknecrose, doorligwonde, “drukwonde” of bedzeer is het ontstaan van wonden ten gevolge van druk-, schuif- of wrijfkrachten of combinatie ervan op het weefsel. Door voortdurende druk worden kleine bloedvaatjes dichtgedrukt. Het weefsel krijgt dan te weinig zuurstof en voedingsstoffen met als gevolg dat de huid en onderliggende weefsels afsterven. Het is dus niet zozeer een huidletsel (al gaat het daarmee wel gepaard), maar wel een afsterven van onderhuids weefsel en spieren.

Een aantal factoren die bijdragen aan het ontstaan van decubitus zijn de duur van de druk op het weefsel, de kracht van de druk- of schuifkrachten, voedingstoestand, mate van bewustzijn, mobiliteit, doorbloeding, het gewicht van de persoon, weefseltolerantie en medicijngebruik.
Er zijn verschillende plaatsen op het lichaam die extra gevoelig zijn voor decubitus. Dit zijn met name plaatsen waar het botweefsel dicht aan de oppervlakte ligt (stuit, hielen, ellebogen, schouderblad, heup, enkel) achterhoofd, knieën of plaatsen waar iets druk uitoefent op het lichaam.
GezondeShop advies:
Decubitis is een probleem wat in eerste instantie professioneel behandeld dient te worden. Bij decubitis dienen de Actimarisproducten dan ook ingezet te worden als deel van een compleet plan van aanpak. De producten worden al in talloze verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties en dergelijke toegepast.
In dit kader willen we graag de voordelen van Actimarisproducten noemen:
1. Zeer sterk ontsmettende werking
2. Ondersteund een optimaal klimaat voor wondgenezing en weefselherstel
3. Volledig veilig zowel voor de patiënt als de behandelaar
4. Geen bijwerkingen bekend